Haigushüvitise kalkulaator

http://www.kalkulaator.ee/?lang=1&page=27

 

Keskmise töötasu arvutamine haiguslehe puhul

https://www.riigiteataja.ee/akt/13191217&leiaKehtiv

Kuivõrd haiguslehe puhul makstakse hüvitist kalendripäevades ja ka tööandja maksab haigushüvitist kalendripäevades, tuleb töötajale arvestatud eelnenud 6 kuu töötasu summa jagada kalendripäevadega.

Erinevalt vastava määruse § 4 lõikest 1 lähevad haigushüvitise keskmise töötasu arvutamisel kalendripäevade hulka ka rahvus- ja riigipühad.

 

Keskmise töötasu arvutamine puhkus

https://www.riigiteataja.ee/akt/13191217&leiaKehtiv

Eelnenud 6 kuu töötasu summa

Lõppkuupäevale eelneva 6 kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasu (brutotöötasu s.h. sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, v.a. puhkusetasu, teiselt tööandjalt saadud töötasu, ravikindlustuse hüvitis jm summad, mida ei käsitata töötasuna.)

 

Puhkusekalkulaator

www.kalkulaator.ee/?lang=1&page=6

 

Kogumispensioni päringud

www.pensionikeskus.ee/

 

Dividendi kalkulaator

http://www.kalkulaator.ee/?lang=1&page=47

 

PALGAKALKULAATOR - arvuta palk ja maksud

palk.crew.ee/