Регистрация OÜ

 

Что нужно для создания OÜ через портал Комерческого регистра.

У вас должно быть:


• ИД-карта и действующий ПИН-код к ней
• 2500 евро на расчетном счету (+ госпошлина)


При регистрации паевого товарищиства OÜ нужно заплатить госпошлину в размере 140.60 eurot (2200 krooni). Если регистрируете OÜ электронно, то госпошлина 185,34 евро. Госпошлину можно позже внести в расходы основанной фирмы.

Начиная с 01.01.2011 можно OÜ зарегистрировать и без первого взноса, в случае если будущая сфера деятельности не требует крупных капиталовложений.

 

Tabel hüvitise määramise ja maksmise kestvuse ning hüvitise % kohta kalendripäeva keskmisest tulust

Tabel hüvitise määramise ja maksmise kestvuse ning hüvitise % kohta kalendripäeva keskmisest tulust: 

(Tööandja võtab aluseks vajaduse tekkele eelnenud 6 kuud. Haigekassa aga eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu)

 

Töövabastuse põhjus

Lehe tüüp

Edastada Haigekassale

Hüvitist makstakse

Kes maksab ja %

Haigestumine

Haigusleht

KOOPIA

Kuni 182 päeva (tuberkuloosi korral kuni 240 päeva)

Esimest 3 päeva ei tasustata.

(Järgleht, mille eest tööandja ei maksa, ORIGINAAL)

 

 

Tööandja maksab haigestumise 4.päevast kuni 8.päevani. 70%.

Olmevigastus

 

Kuni 182 päeva

 

Liiklusvigastus

 

Haigekassa maksab alates 9.päevast 70%.

(sh liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine)

 

 

Karantiin

KOOPIA

Kuni 7 päeva

Esimest 3 päeva ei tasustata.

 

Tööandja maksab karantiini 4.päevast kuni 7.päevani 70%.

Kutsehaigestumine

ORIGINAAL

Kuni 182 päeva

Maksab Haigekassa alates 2.päevast 100%.

Tööõnnetus

Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus või haigestumine

Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamisel

Alla 12-aastase lapse põetamine

Hooldusleht

Kuni 14 päeva

Maksab Haigekassa alates esimesest päevast 80%.

Haige perekonnaliikme põetamine kodus

Kuni 7 päeva

Alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine lapse ema haiguse või sünnitusabi osutamise ajal

Kuni 10 päeva

Alla 10-aastase lapse lapsendamine

Lapsendamisleht

70 päeva

Maksab Haigekassa alates esimesest päevast 100%.

Rasedus- ja sünnituspuhkus

Sünnitusleht

Kuni 140 päeva

UUS!

Haigusleht

Kuni 182 päeva

Haigekassa maksab alates 2.päevast 70%.

Haigestumine või vigastus raseduse ajal

Üleviimine teisele tööle

Kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni

Hüvitab Haigekassa:

(Hüvitist on võimalik saada ainult raseduse korral kuni rasedus- ja sünnituspuhkuseni.)

- kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe 100%.

 

- kui isik vabastatakse kergema töö puudumisel, siis alates 2.päevast 70%.

 

ERAND: Üle 65-aastastele ja töövõimetuspensionäridele (kui juhtum seotud töövõimetuspensioni määramise põhjusega) makstakse hüvitist haigekassa poolt kuni 60 päeva järjest ja kuni 90 päeva aastas.